X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
یکشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1388

اس ام اس عاشقانه

 

اگه تو دنیا هیچی هیچی نداشته باشی مطمئن باش سه چیز همیشه مال تو هست:خدای مهربون،
فکرای قشنگ،قلب کوچیک من.

If you even have nothing in this world, be sure that 3is always for you: the
kind Allah, the good thoughts, my small heart!

——————————–

توی زندگی انتخاب دو چیز خیلی سخته:
1- همسر
2- هندوانه

In the life choose of 2 is so difficult:

1. Consort

2. Melon

——————————–

در کوچه های عشق دنبال تو می گشتم / حقیقت شب بود ترسیدم و برگشتم!

In the alleys of love I was searching you / in fact it was night I feared and
came back!

——————————–

زندگی بدون عشق همچون باغ بدون آفتاب است که گل ها در آن مرده اند.

A life without love is just like a garden without sun that its flowers are died.

——————————–

اگه کوه باشی استواری … اگه رود باشی روانی … اگه کوه باشی بلندی اگه آسمان
باشی وسیعی … اگه خورشید باشی پر حرارتی اگه آدم باشی یه اس ام اس می فرستی!

If you are mountain you are constant…if you are river you are fluent…of you are
mountain you are tall, if you are sky you are ample…if you are sun you are
hot…if you are human you send a sms!

——————————–

مهم نبوده سوختنم، دور از تو پرپر زدنم، مهم تو بودی عشق من، نه قصه شکستنم، به
افتخار عشق تو میگم که بازنده منم…

It wasn’t important that I felt so grief, I flicker away of you, you was
important o my love! Not my breaking story, I tell you with honor of your love
that: I AM THE LOSER

——————————–

معلم گفت{الف}گفتم او.معلم گفت{ب}گفتم با او.معلم گفت{پ}گفتم پیش او.معلم
گفت{ج}خواستم بگویم جدایی گفت نگو ….

The teacher said(s) I said: She. The teacher said (w) I said: With her. The
teacher said (b) I said: Beside her. The teacher said (d) I wanted to say:
Divorce, the teacher said: don’t say…

——————————–

عطر حرفات واسه من بوی گل شقایقه . تو رو دیدن واسه من قشنگ ترین دقایق

Your words smell is like a smell of corn poppy, & meeting you is the most
beautiful moments of me.

——————————–

غیر از غم عشق تو ندارم غم دیگر / شادم که جز این نیست مرا همدم دیگر .

I have no other grief except your grief / I am happy that I have no other comate

——————————–

تمام امید آسیابان به وزش باده تا آسیابش از کار نیافته ، قلبم آسیاب ، خودم
آسیابان و نفسهایت باد…!

All hope of miller is wind that his mill can work always, my heart is mill, I am
the miller & your breathe is wind…


برای خواندن ادامه ی اس ام اس هاس عاشقانه به ادامه ی مطلب بروید !

اگه تو دنیا هیچی هیچی نداشته باشی مطمئن باش سه چیز همیشه مال تو هست:خدای مهربون،
فکرای قشنگ،قلب کوچیک من.

If you even have nothing in this world, be sure that 3is always for you: the
kind Allah, the good thoughts, my small heart!

——————————–

توی زندگی انتخاب دو چیز خیلی سخته:
1- همسر
2- هندوانه

In the life choose of 2 is so difficult:

1. Consort

2. Melon

——————————–

در کوچه های عشق دنبال تو می گشتم / حقیقت شب بود ترسیدم و برگشتم!

In the alleys of love I was searching you / in fact it was night I feared and
came back!

——————————–

زندگی بدون عشق همچون باغ بدون آفتاب است که گل ها در آن مرده اند.

A life without love is just like a garden without sun that its flowers are died.

——————————–

اگه کوه باشی استواری … اگه رود باشی روانی … اگه کوه باشی بلندی اگه آسمان
باشی وسیعی … اگه خورشید باشی پر حرارتی اگه آدم باشی یه اس ام اس می فرستی!

If you are mountain you are constant…if you are river you are fluent…of you are
mountain you are tall, if you are sky you are ample…if you are sun you are
hot…if you are human you send a sms!

——————————–

مهم نبوده سوختنم، دور از تو پرپر زدنم، مهم تو بودی عشق من، نه قصه شکستنم، به
افتخار عشق تو میگم که بازنده منم…

It wasn’t important that I felt so grief, I flicker away of you, you was
important o my love! Not my breaking story, I tell you with honor of your love
that: I AM THE LOSER

——————————–

معلم گفت{الف}گفتم او.معلم گفت{ب}گفتم با او.معلم گفت{پ}گفتم پیش او.معلم
گفت{ج}خواستم بگویم جدایی گفت نگو ….

The teacher said(s) I said: She. The teacher said (w) I said: With her. The
teacher said (b) I said: Beside her. The teacher said (d) I wanted to say:
Divorce, the teacher said: don’t say…

——————————–

عطر حرفات واسه من بوی گل شقایقه . تو رو دیدن واسه من قشنگ ترین دقایق

Your words smell is like a smell of corn poppy, & meeting you is the most
beautiful moments of me.

——————————–

غیر از غم عشق تو ندارم غم دیگر / شادم که جز این نیست مرا همدم دیگر .

I have no other grief except your grief / I am happy that I have no other comate

——————————–

تمام امید آسیابان به وزش باده تا آسیابش از کار نیافته ، قلبم آسیاب ، خودم
آسیابان و نفسهایت باد…!

All hope of miller is wind that his mill can work always, my heart is mill, I am
the miller & your breathe is wind…

اس ام اس عاشقانه

——————————–

هی!!!! 3 راه بیشتر نداری:
1 با من باشی
2 با تو باشم
3 توافق کنیم که با هم باشیم

Hey you! You have just 3choice:

1. To be with me

2. I be with you

3. We be together (intoto).

——————————–

در دریای نیلفام خوابهای شیرین شب ، صدف های رنگین خیال را می کاوم ، شاید مروارید
رویای تو را در آن یابم

In my amiable dream’s sea, I search the colorful ammonite of dream, may I find
pearl of your dream!

——————————–

تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیبا ست حاجت به بیان نیست که از روی تو پیدا ست من تشنه
ی یک لحظه تماشای تو هستم افسوس که یک لحظه تماشای تو رویاست

What is my heart fault that you are beautiful, there is no need to say that you
it appears in you face, I am thirsty of seeing you just one moment, alas that
this is just dream!

——————————–

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز / می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم

When God like his slaves, there is no need to his slaves / I mollycoddle ones
swank to fondle everyone

——————————–

روزی که عشق را قسمت کردند پرواز را به تو دادند …. قفس را به من ساز را به تو
دادند …. غم را به من و من تشنه ی کویر دشت بارانم ….. مانند طایفه ی خاک می
مانم و دشمن طوفان من هر شب این ساز را به بهانه ی تو به صدا در می آورم

A day that part the love, they give the flying to you…they gave the cage to me,
music to you…they gave grief to me & I am a desert that is thirsty or raining, I
am like the soil & my enemy that is stream make this music for the sake of you…

——————————–

روزی صد بار با هم خداحافظی کردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو
را به خدا سپردم!

We told bye 100times everyday, but I knew the real mean of saying bye when I
bury you.

——————————–

تک درخت خاطراتم بر لب ساحل نشسته ، گر چه دوری از کنارم یاد تو در دل نشسته.

My lone tree of my memories is in the beach, you are away but your memory is in
the heart.

——————————–

صبر کردن دردناک است ، و فراموش کردن دردناکتر ، ولی از این دو دردناک تر این است
که ندانی باید صبر کنی یا فراموش

Patience is painful, & forgetting is more painful, but the most painful it is
that you don’t know you should forget or wait.

——————————–

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد از شرمساری
میان گریه هایش گفت آری

One day I asked him: do you love anyone except me? He cried from embarrassment
and told slowly: yes!

——————————–

عشق لالایی بارون تو شباست / نم نم بارون پشت شیشه هاست / لحظه ی شبنم و برگ گل یاس
/ لحظه ی رهایی پرنده هاست / لحظه ی عزیز با تو بودنه / آخرین پناه موندن منه

Love is lullaby of rain at nights/ is sprinkle of rain behind windows/ is moment
of dew & petal of Yas/ is the moment of extrication of the birds/is the moment
of being with you/ is the last refuge of me