اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
یکشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1388

اس ام اس عاشقانه

 

از دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ است…… فدای
همت آن دشمنی که یکرنگ است

My heart is nostalgic from my bichrome friends…I immolate to my enemy that is
homochromatic.

——————————–

دیل کارنگی می گوید :«تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری دارد.»

Diel says: a smile has no price but has so profit.

——————————–

«در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن، بیش از نیاز به نان است.» مادر ترزا

In this world needs to love and being loved is more that bread.

——————————–

از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد…غمهای زمانه را فراموشم کرد

It told me grief of stories so that I forget grief of time. (Of mine)

——————————–

ای داد دوباره کار دل مشکل شد…نتوان ز حال دل غافل شد
عشقی که به چند خون دل حاصل شد…پامال سبکسران سنگین دل شد

Oh again my heart work get hard…I can’t be unwitting from my heart

A love that I acquired hardly…was been trampled with some light headed ones.

——————————–

عشق فرآیندی است که در طی آن من به تو کمک کنم تا به خود واقعی ات نزدیک تر بشوی،
نه آن چه من می خواهم.»دوسنت اگزوپری

Love is a way that I help you on it to be more near to your fact not to what I
want.

——————————–

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود
میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر
چه دوستت نداشته باشند…!

**دکتر علی شریعتی**

Don’t be upset from people, because they are upset too, they are alone but they
run away from themselves because they are in doubt about themselves & about
their love &their fact, so love then even when they don’t love you…

——————————–

عشق تو تعطیلی نداره ،‌به فکر خودت نیستی فکری به حال خستگی ما بکن
ما هر روز تا دیر وقت خرابتیم …

Your love in my heart doesn’t have rest, you don’t worry about yourself be worry
about my tiredness, I am your gaga everyday to late hours at night.

——————————–

زندگی درک همین امروز است . ظرف دیروز پر از بودن توست . شاید این خنده که امروز
دریغم کردی ، آخرین فرصت همراهی ماست.

Life is to understand today; yesterday was full of you, May this smile that you
withhold it today was our last fortune to be together.

——————————–

به نام خدایی که هستی را با مرگ ، دوستی رابی رنگ ، زندگی را با رنگ ،‌عشق را
رنگارنگ ، رنگین کمان را هفت رنگ ، شاپرک را صد رنگ …و من را دلتنگ دوستان آفرید

In the name of God who created the life with death, created the colorless
friendships, created the life with colors, the love colorful, the rainbow in7
colors, the moth in 100colors & created me nostalgic…

——————————–

تا حالا دیدی کسی به اس ام اس حسودی کنه ؟ من حسودیم میشه ! چون اس ام اس می تونه
بیاد پیشت اما من نمی تونم بیام!

Did you know one that envy sms? I envy! Because the sms can come to you but I
cant

برای خواندن ادامه ی اس ام اس های عاشقانه به ادامه ی مطلب بروید !

شب بهت اس ام اس دادم که بگم : دنیام تاریکه مثل شب ، تنهام مثل ماه ، کوچیکم مثل
ستاره ، اما دوستت دارم قد آسمونی که اندازه نداره …

I send you a sms at night to say: my world is as dark as night, I am alone just
as moon, I am small as stars, but I love you as the gauge of this sky that has
no limit.

——————————–

اگه مردونگی مُرده ، اگه رفاقت رنگ باخته ، اگه عشق دیگه معنا نداره ، اگه دنیا
پُره نامردیه ، اگه آرامش خواب و رویاست …به تو چه !!! تو اس ام اس بده !

If the manhood died, if the friendship went colorless, if the world is full of
cowards, if the solace is jusr a dream, what is that to you? You send just sms!

——————————–

گفتی تو دلم اول و اخر خودتی
از هرچه که دارم بهترینش خودتی
خندیدم و زیر لب مکرر گفتم
شاهزاده ی قصه های من خر خودتی!!!

You said: you ere the first & the last in my heart

You are the best of mines.

I laughed and told in my heart:

O prince of my stories, you are stupid yourself.

——————————–

اس ام اس خوشحالی پی در پی
اس ام اس دلخوشی بیکاران
در فرودست انگار یک نفر منتظر است
پس خسیسی نکنیم !

Sms is continuate happiness

Sms is cheer of idles.

One is waiting somewhere

So don’t be stingy.

——————————–

نمی دانم گنجشکها که شبیه هم هستند چه جوری همدیگه را می شناسن. و نمی دانم چند نفر
شبیه من هستند که تو دیگه مرا نمی شناسی

I don’t know how the greenfinches can recognize each other, & I don’t know how
many are look like me that you don’t know me!

——————————–

به اندازه یک کیلو خاکشیر دوستت دارم. اگر شمردی می فهمی چقدر دوستت دارم

I like you as the gauge of dust, if you account you will know how much I love
you!

——————————–

وقتی بدانم که یک لحظه به یادم هستی، تمام عمرم را فدای آن لحظه می کنم

If I know that I am your mind just a moment, I will immolate my all life to that
moment!

——————————–

در ساحل سرخ دلت اسم کسی را حک نکن. به اینکه من دوستت دارم حتی یه ذره شک نکن

Don’t carve ones name in you heart beach, don’t be in doubt about my love.

——————————–

دوست داشتن همیشه گفتنی نیست؛ گاه سکوت است و گاه لبخند است گاه نگاه است و گاهی
فقط یه اس ام اس

Love isn’t sayable always, sometimes it is a silence, & sometimes it is a smile,
sometimes a glance & sometimes a sms!

——————————–

گر چه ما را نکنی یاد ولی ما هستیم / دل به امید پیامی که ندادی بستیم.

Though you don’t remember me but I am/I have hope of a message you don’t send