اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
یکشنبه 3 شهریور‌ماه سال 1387

یاد گیریم که.....
-
با احمق بحث نکنیم و بگذاریم در دنیای احمقانه خویش  خوشبخت زندگی کند.
 -
با وقیح جدل نکنیم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روح ما را تباه می‌کند.
 -
از حسود دوری کنیم چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنیم باز از زندان تنگ حسادت بیرون نمی آید.
-
تنهایی را به بودن در  جمعی که ما را از خودمان جدا می کند، ترجیح دهیم.
-
از «از دست دادن»  نهراسیم که ثروت ما به اندازه شهامت ما در نداشتن است.
-
بیشتر را بر کمتر ترجیح  ندهیم که قدرت ما در نخواستن   منفعت ما در سبکباری است.
-
کمتر سخن بگوییم که بزرگی ما در حرفهایی است که برای نهفتن داریم، نه برای گفتن.
-
از سرعت خود بکاهیم، که آنان که سریع تر می دوند، فرصت اندیشیدن به خود نمی دهند.
-
دیگران را ببینیم، تا  در دام خویشتن محوری، اسیر نشویم.
-
از کودکان بیاموزیم،  پیش از آن که بزرگ شوند و دیگر  نتوان از آنان آموخت

نظر یادت نره!!!.