اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
پنج‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1387

یکروز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی را در تابلوی اعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود :

دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 در سالن اجتماعات برگزار میشود دعوت میکنیم

در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت میشدند اما پس از مدتی، کنجکاو میشدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آنها در اداره میشده که بوده است .

این کنجکاوی، تقریباً تمام کارمندان را ساعت 10 به سالن کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد میشد هیجان هم بالا میرفت . همه پیش خود فکر میکردند : این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود ؟ به هرحال خوب شد که مرد !!!

کارمندان در صفی قرار گرفتند و یکی یکی نزدیک تابوت میرفتند و وقتی به درون تابوت نگاه میکردند ناگهان خشکشان میزد و زبانشان بند می آمد .

آئینه ای درون تابوت قرار داده شده بود و هرکس به درون تابوت نگاه میکرد، تصویر خود را میدید ، نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آئینه بود :

تنها یک نفر وجود دارد که میتواند مانع رشد شما شود و او هم کسی نیست جز خود شما. شما تنها کسی هستید که میتوانید زندگیتان را متحول کنید. شما تنها کسی هستید که میتوانید بر روی شادیها، تصورات و موفقیت هایتان اثر گذار باشید. شما تنها کسی هستید که میتوانید به خودتان کمک کنید .

زندگی شما وقتی که رئیستان، دوستانتان ، والدینتان، شریک زندگیتان یا محل کارتان تغییر میکند، دستخوش تغییر نمیشود . زندگی شما تنها فقط وقتی تغییر میکند که شما تغییر کنید، باورهای محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسی هستید که مسئول زندگی خودتان میباشید .

مهم ترین رابطه ای که در زندگی میتوانید داشته باشید، رابطه با خودتان است .

خودتان را امتحان کنید. مواظب خودتان باشید . از مشکلات ، غیرممکن ها و چیزهای از دست داده نهراسید. خودتان و واقعیت های زندگی خودتان را بسازید .

دنیا مثل آئینه است. انعکاس افکاری که فرد قویاً به آنها اعتقاد دارد را به او باز میگرداند. تفاوت ها در روش نگاه کردن به زندگی است .